Getuigenissen

"Een fantastische uitdaging boordevol leerrijke workshops, pitch battles en experts die ons gedurende de volledige academy hebben gestuurd. Doordat alles toegepast werd op ons eigen project en het geplaatst werd in een competitief kader, konden we ons idee steeds beter uitwerken tot een mooi resultaat."
Matthias Rammeloo - WeCare - 3e plaats Start Academy 2015-2016

 

“Het businessplan van winnaar yUVi  is zeer diepgaand en goed onderbouwd. Ze bieden een uniek en goed doordacht product dat een groot groeipotentieel heeft”
Juryvoorzitster Martine Reynaers - Reynaers Alumnium
 “Voor de yUVi-bracelet is zeker een markt weggelegd. De jury gelooft heel sterk in dit product, maar des te meer in het team dat ervoor zal zorgen dat die markt aangeboord kan worden en het product gerealiseerd zal worden”
Bernard Janssen - ING België.

 

"Dankzij startAcademy heb ik een beetje mogen proeven van het 'entrepreneurship' waar er in de lessen economie zo op gehamerd wordt. Nu begrijp ik echt wat het inhoud om een product uit te werken vanaf nul en er in te geloven dat het zijn plaatsje op de markt verdient."
Lynn Vandecasteele - Wood You (Wili) - Winnaar Start Academy 2014-2015

 

 “Elke voorronde die we haalden zette ons aan om ons product verder te verfijnen en in te spelen op de opmerkingen van de jury. Zo evolueerde Wili van een leuk idee naar een realistisch businessmodel.”
Jonas callewaert - Wood You (Wili) - Winnaar Start Academy 2014-2015

 

“Michiel en ik zijn beiden student informatica en zochten dus nog wat begeleiding voor de business-kant van onze startup Skola. Start Academy was een ongelofelijke leerschool waar we veel bijgeleerd hebben en zeer waardevolle contacten hebben kunnen leggen. Het was ook een grote eer om de 2de plaats bereikt te hebben."
Sam Hendrickx  - Skola - 2e plaats Start Academy 2014-2015

 

"Het meeste waardevolle aspect van Start-Academy is dat je een groot aantal experten moet overtuigen over het potentieel van je idee. Deze feedback is enorm belangrijk om je idee te fine-tunen naar de realiteit. Dankzij SA kan je ook rekenen op een uitstekende ondersteuning!"
Yasim Coene - Sneaky Peaky - 3e plaats Start Academy 2014-2015

 

“Start Academy heeft ons heel wat bijgeleerd in termen vanprofessionaliteit en ondernemen. De ervaring die we hebbenopgedaan door samen te werken met ervaren coaches isonbetaalbaar. Dankzij SA hebben we onze prille ideeënkunnen uitwerken tot een sterk business plan. We kunnen numet een heldere visie de toekomst tegemoet.”
Andreas – Quivr – KULeuven - Winnaar Start Academy editie 2013-2014

 

“Deelname aan Start Academy is voor ons een bijzonder leerrijkeervaring geweest. Doorheen de wedstrijd werden we steedsverplicht ons eigen verhaal kritisch te bekijken en teperfectioneren. De hulp van de coaches is daarbij van grootbelang geweest.”
Nicolas – Layered Prints – Ugent - 3e plaats Start Academie editie 2013-2014

 

De drang naar zelfstandigheid en succes is een krachtigedrijfveer. De microbe om te ondernemen kregen we dan ookte pakken tijdens Start Academy. Onze deelname aan StartAcademy is onze grootste rijkdom aan ervaring.
Bert – VHSoftware – Vives - 3e plaats Start Academy editie 2012-2013

 

“Gedurende het traject kregen we uit allerlei hoeken een massaaan feedback te verwerken. Door deze info te combineren enactief in gesprek te gaan met eindgebruikers, juryleden encoaches kregen we een mooi resultaat. Deelname aan StartAcademy was voor ons een leerrijke ervaring.”
Olivier – BeBright - Howest - winnaar Start Academy editie 2012-2013

 

“Beduidend minder jonge mensen dan in de ons omringendelanden starten in Vlaanderen hun eigen bedrijfje. Spijtig want onzeeconomie heeft verse zuurstof van jonge ondernemers nodig.En wat is er intenser of geeft er meer voldoening dan je eigen babyte verwekken en hem nadien te verzorgen en te zien opgroeien?Start Academy biedt het platform en spoort jonge mensen aan omhun lot in eigen handen te nemen. Een schitterend initiatief!Grijp je kans!“
Wouter Torfs - CEO Torfs - juryvoorzitter editie 2013-2014

 

“Als men mij vraagt wat het belangrijkste moment is in degeschiedenis van Omega Pharma, is mijn enige antwoord: deoprichting! Want was ik er niet op een dag aan begonnen, hadik al die unieke belevenissen van het ondernemen nooit kunnenervaren. Een lach, een traan, heel veel zweet, maar steedsverrijkend. En had men mij nooit gevraagd in de jury van StartAcademy te zetelen… Dus wil je een extra dimensie aan je levengeven en heb je een subliem idee, starten maar. En Start Academybiedt alle voordelen, zonder de nadelen. Succes!“
Marc Coucke - Stichter en CEO Omega Pharma - juryvoorzitter editie 2012-2013

 

“Door deel te nemen aan Start Academy heeftG-flux een volgende stap kunnen zetten inde lange maar spannende reis om zelf eenonderneming op te starten als jonge studentondernemers.”
Jolien – G-flux – student UGent - winnaar Start Academy editie 2011-2012

 

“Starten met een idee, winnen met een droom”.
Jasper – Ivolve – student KULeuven - 2de plaats Start Academy editie 2011-2012

© 2011 - 2017 VIA FUTURA