Beschrijving Start Academy


Start Academy is zowel een academie als een wedstrijd. Het formele wedstrijdtraject loopt van februari tot april 2019. Van begeleiding door een persoonlijke coach en een reeks experts kan men echter al genieten van zodra men inschrijft als deelnemer (mogelijk vanaf oktober 2018).

Tijdens 2 workshopavonden en enkele webinars krijg je de nodige inzichten om je idee uit te werken, om het af te toetsen in de markt en dan verder te verfijnen. Uiteindelijk zal enkel de markt bepalen of het een succes kan worden of niet.

Gedurende enkele weken ga je een traject door, stap voor stap, waarbij je begeleiding krijgt van experts en een coach. Vervolgens zal je het verder ontwikkelde idee “pitchen” voor een jury, die in eer en geweten, op basis van vooraf gecommuniceerde criteria, 6 finalisten zal selecteren.

De finalisten worden verder begeleid, tijdens het jaarlijkse seminarieweekend, en gaan uiteindelijk de strijd aan op de Start Academy Finale. Welk team kan daar meest overtuigen d.m.v. een pitch deck (= presentatie van een 10-tal slides)? Het antwoord kennen we op 23 april 2019!