team

Rebin

Let's make waste management more efficient!

Toelichting

Na verschillende gesprekken met steden en gemeenten werd duidelijk dat afvalophaling van openbare vuilbakken nog steeds in zijn kinderschoenen staat. De medewerkers die de publieke vuilbakken ophalen, volgen een vaste route om deze te ledigen. Ze hebben vooraf geen enkel idee over de vulniveaus van de verschillende vuilbakken. Hierdoor worden veel lege vuilbakken opgehaald. De route wordt bijgevolg onnodig lang, wat gepaard gaat met veel tijdsverlies. Waar gemeentes bij sommige vuilbakken te vroeg zijn, zijn ze bij andere te laat. Vele vuilbakken zitten immers al dagen overvol, wat leidt tot zwerfvuil rond de vuilbak. Kortom, gemeentes en steden hanteren een statische oplossing voor een dynamisch probleem. Welke maatschappelijke gevolgen brengt dit met zich mee? Zoals eerder vermeld vormt zich een opstapeling van zwerfvuil rondom de vuilbakken. Ten tweede gaat de inefficiënte route gepaard met een hoger brandstofverbruik, aldus ook C02-uitstoot. Naast de ecologische impact zijn er ook financiële gevolgen. Personeelskosten zijn onnodig hoog ten gevolge van de tijdsintensieve ophaling. Rebin probeert deze problematiek op te lossen door de publieke vuilbakken ‘slim’ te maken. Met behulp van ultrasone sensoren kan de vulgraad in elke vuilbak worden bepaald. Rebin focust zich dus op het ontwikkelen van een sensor die kan worden geplaatst in zo veel mogelijke verschillende types vuilbakken. Dit als alternatief voor het ontwerpen van een volledig nieuw type slimme vuilbak, wat voor vele steden en gemeenten financieel onhaalbaar is. Vervolgens gaat onze software met de data aan de slag. Na slechts enkele klikken krijgt de werknemer alle vuilbakken en hun respectievelijk vulniveau in kaart in een gebruiksvriendelijk overzicht. Vertrekkende van dit overzicht is de software ook in staat een optimale ophaalroute weer te geven aan de bevoegde werknemer. Deze route wordt op zijn beurt zichtbaar via een smartphone-app gedurende de gehele ophaling. Daarnaast kan de data ook gebruikt worden voor het maken van voorspellingen over de toekomstige vulniveaus en het consulteren van allerhande waste management issues, bijvoorbeeld het aangegeven van waar extra vuilbakken nodig zijn of waar vuilbakken juist overbodig zijn. Desalniettemin, is de idee van het gebruik van sensoren niet beperkt tot de optimalisatie van publieke afvalophaling. We bekijken ook de implementatiemogelijkheiden in verwante sectoren zoals de ophaling van glas- of kledingscontainers, kortom alles wat over een logistieke karakter beschikt.

Contact