Reglement

REGLEMENT START ACADEMY FOR YOUNG ENTREPRENEURS©
editie 2016-2017

Start Academy is zowel een academie als een wedstrijd.

Je start met een subliem idee dat kritisch wordt bekeken door een jury.
Van zodra je door de eerste ronde bent, wil dit zeggen dat de jury in je idee gelooft.

Tijd dus om een en ander op papier te zetten. Maar geen stress want tijdens de
workshops word je hiervoor begeleid door professionals en je kan ook steeds
een beroep doen op onze online coaches.

Wil je ondernemen maar heb je geen idee? Registreer je bij ‘Talent biedt zich aan en kom luisteren naar de eerste pitch ronde op 20/12/2016.
Misschien vind je daar een team met een leuk idee dat jouw expertise kan gebruiken.
(de teams kunnen je ook op de website vinden en je per mail contacteren)

Na vier voorrondes vindt de grote finale plaats op
29 maart 2017: een jury van professionals heeft dan het laatste woord.

 

1.       Toelatingsvoorwaarden
Alle studenten ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool of afgestudeerd in 2016 mogen deelnemen aan Start Academy for Young Entrepreneurs© op voorwaarde dat zij het huidig reglement in acht nemen. Bij registratie gaat men akkoord met het reglement.

   

  2.       Inschrijving
  De deelname aan Start Academy for Young Entrepreneurs© is volledig gratis.

  Dit impliceert desalniettemin het engagement  ten opzichte van de organisatoren, teamgenoten, coaches en juryleden, om tijdens het traject alle stadia te doorlopen bij selectie voor een volgende ronde. 

  Er wordt overeengekomen dat de werkdruk geassocieerd met de deelname aan Start Academy for Young Entrepreneurs© tot aan de finale (= opstellen van een reëel businessplan), om een idee te geven, neerkomt op een minimum van 10 werkdagen en de deelname aan de seminarieavonden en voorrondes.

  Om je deelname te valideren dien je je in te schrijven via www.start-academy.be vóór 5 december 2016  – Ga naar 'Registreren' en schrijf je idee neer in maximum 1 A4 met indien gewenst een foto of tekening erbij.

   Kies uit volgende 3 opties:

  • ik sluit me aan bij een team (idee A4 werd reeds ingevuld door een ander teamlid)
  • ik maak een nieuw team aan met als naam ...
  • ik heb nog geen idee en wens dat mijn gegevens gepubliceerd worden onder 'Talent biedt zich aan' (enkel geregistreerden kunnen uw gegevens zien, dus niet zichtbaar voor derden die de website bezoeken) Enkel uw naam, e-mail, school, opleiding en stad van inschrijving worden weergegeven.

  Het is belangrijk dat iedereen zich afzonderlijk inschrijft zodat we over alle persoonlijke contactgegevens van elke deelnemer beschikken en iedereen tijdig kunnen berichten van activiteiten. 

  * Nog op zoek naar een teamgenoot met specifieke skills?
  Log in en kijk onder 'Wedstrijd' - 'talent biedt zich aan'. 

   

  3.       Toegelaten projecten
  Start Academy for Young Entrepreneurs© staat open voor alle soorten nieuwe creatieve ideeën. De projecten kunnen dus gaan over:

  • commerciële ondernemingen of niet-winstgevende initiatieven op cultureel, sociaal of ander gebied;
  • dienstverleningen, productieve of bemiddelende activiteiten, hetzij voor de markt of voor een publieke doelgroep;
  • traditionele of nieuwe beroepsactiviteiten

  De organisator kan projecten  tegenhouden indien deze niet stroken met de waarden van etisch ondernemen.

   

   4.       Team
  Om te kunnen deelnemen aan Start Academy for Young Entrepreneurs© moet een team aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • bestaan uit minimum 1, maximum 6 deelnemers
  • samengesteld zijn uit leden die zijn ingeschreven in een Vlaamse instelling van het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) voor het academiejaar 2016-2017 of afgestudeerd zijn in 2016
  • liefst zo multidisciplinair mogelijk zijn
  • ten laatste op 5 december 2016 geregistreerd zijn op www.start-academy.be (extra teamleden kunnen later nog toegevoegd worden)
  • de verplichting aangaan de academie en de wedstrijd te volgen. 

   

  5.       Kwalificaties van de ideeën

  De jury is steeds samengesteld uit partners, ondernemers en managers.
  Voorronde 2 en 3 gaan telkens parallel door in Gent en Leuven voor een publiek van alle deelnemers en de jury.
  Voorronde 4 gaat parallel door in Gent en Leuven achter gesloten deuren, enkel voor jury.

  --> De laureaten worden steeds de dag na de desbetreffende voorronde bekend gemaakt per mail.


  Voorronde 1

  Elk team dient bij registratie online een idee in op max. 1A4.
  Een jury zal de inzendingen kritisch bekijken op basis van de originaliteit, het (markt)potentieel en de haalbaarheid een businessplan op te stellen binnen de looptijd van Start Academy.
  De jury zal een selectie maken die doorgaat naar de 2e voorronde.

  Voorronde 2
  Elk gekwalificeerd team krijgt tijdens een elevator pitch van 2' de kans om een jury te overtuigen van hun idee en het team achter het idee.  De jury stelt in deze voorronde GEEN vragen en een powerpoint is niet nodig, de jury geeft heel kort feedback. Deze ronde dient vooral om het team, de ondernemers achter het idee te zien en te kijken of het idee bondig maar duidelijk gebracht kan worden. Uiteraard telt ook het idee en de haalbaarheid nog steeds mee (criteria voorronde 1).

     Voorronde 3

  Elk  team zal voor de jury, in maximum 5 minuten  de resultaten van zijn werk wat tot op heden gerealiseerd is voorstellen. Er wordt 3 minuten tijd voorzien voor vragen van de jury.

  criteria:

  • criteria voorronde 1: originaliteit, marktpotentieel, team en presentatie
  • de levensvatbaarheid van het product of de dienst (is er potentieel tot start-up)
   • (vb: SWOT, wie is je klant/doelgroep, verkoopskanalen, hoe ga je geld verdienen (nog GEEN financieel plan nodig), wat zijn jullie USP's,…)
  • de kwaliteit van het reeds gepresteerde werk m.a.w is het haalbaar om tegen de 4e voorronde een minimaal businessplan uit te werken (MET financieel plan)

   Voorronde 4

  Elk gekwalificeerd team uit voorronde 3 zal een eerste ontwerp van zijn onderneming (alle besproken items uit de workshops moeten aan bod komen in de presentatie) presenteren voor de jury. Zij dienen duidelijk de punten aan te wijzen die nog moeten worden geanalyseerd of gerealiseerd om het plan te vervolledigen. De presentatietijd bedraagt maximum 8 minuten waarna de jury 6 minuten vragen kan stellen.

  Het voorlopig businessplan van max 20 pagina’s wordt de dag voor de jurering tegen uiterlijk 12u AM gemaild naar evelyn.dekyvere@vlajo.org

  Jurering gebeurt op basis van volgende criteria:

  • alle criteria uit vorige voorrondes: competenties van het team, het idee, het marktpotentieel en marktonderzoek, analyse van de verkoopskanalen,...
  • in zijn totaliteit, de kwaliteit/inhoud van het reeds verwezenlijkte werk/businessplan - voortuigang tov voorronde 3
  • financieel plan - is de business haalbaar?
  • de mogelijkheid een kwalitatief businessplan te vervolmaken met het oog op de finale

  De presentatie wordt steeds op een centrale HP laptop gedraaid - gelieve met powerpoint of prezi te werken. (indien filmpjes of andere uitzonderingen, gelieve duidelijk aan te geven)

  Er zullen 6 teams geselecteerd worden in voorronde 4 (3 in Gent en 3 in Leuven). Deze teams zijn de 6 finalisten  die doorstoten naar de grote finale. Zij gaan ook eveneens naar het residentieel coachingsseminarie op 10 maart (avond) en 11 maart (dag)  in het ondernemingscentrum te Kortrijk  waar ze klaargestoomd worden voor de finale van woensdag 29 maart 2016. Deelname aan Start Academy impliceert dat je als laureaat ook  een aanwezig bent op het finalistenseminarie!

   

  6.     Workshops

  Iedereen die deelneemt aan de wedstrijd en doorgaat naar een volgende ronde wordt ook verwacht op de workshops in Gent, Leuven of Kortrijk.
  Ook teams die niet geselecteerd werden voor een volgende ronde mogen deelnemen aan workshop 1 en 2.

  Workshop 1

   • Business model canvas
   • Marketingstrategie

   Workshop 2

   • Starten als eenmanszaak of in een vennootschap
   • Financieringsmogelijkheden en financieel plan

   Workshop 3

   • Financieel plan, individueel consult
   • Intellectueel eigendom, individueel consult

   7. Residentieel seminarie finalisten

   Tijdens het coachingsseminarie: elk geselecteerd team zal een individuele coach toegewezen krijgen. Zijn profiel zal worden aangepast aan de karakteristieken van het project. Zijn functie: het team te helpen met het finaliseren van het businessplan. Elk finalisten team is VERPLICHT aanwezig op dit seminarie op vrijdagavond 10 maart en zaterdag 11 maart 2017. (Bij belet graag duidelijke vermelding van reden)

    

   8.       Finalisatie van het ondernemingsplan
   De 6 finalisten krijgen een coach toegewezen en zullen aanwezig zijn tijdens het coachingsseminarie voor de finalisatie van het businessplan. Ze krijgen eveneens de gelegenheid om hun presentatie in te oefenen onder professionele begeleiding en het businessplan te vervolledigen tesamen met de coaches.

   • De volledige businessplannen dienen ten laatste op 22 maart 2017 - 8u  ingediend te worden via evelyn.dekyvere@vlajo.org zodat deze voorgelegd kunnen worden aan de jury van de grote finale.  

    

   9.       Finale

   29 maart 2016: avond van de ceremoniële finale van de Start Academy for Young Entrepreneurs©! De 6 weerhouden teams zullen hun ondernemingsplan presenteren voor de jury. Na afloop van deze avond, zullen de teams, bij wijze van beloning, de prijzen ontvangen zoals voorgesteld in het volgende puntje “Overhandiging van de prijzen” 

    

   10.   Overhandiging van de prijzen
   Start Academy for Young Entrepreneurs© zal tijdens de Finale verschillende soorten prijzen overhandigen (Cash, consultancy en naturaprijzen). Het geheel van tijdens de Finale toegekende prijzen vertegenwoordigt een waarde van € 20 000. 

    

   11.   Jury
   De jury’s voor Start Academy for Young Entrepreneurs© zullen als volgt worden samengesteld:

   • Voorrondejury (voor de 4 voorrondes) zal bestaan uit vertegenwoordiging van: projectpartners, ondernemers en bedrijfsleiders.
   • De jury voor de finale zal bestaan uit  projectpartners, managers, onderwijsbeleidvoerders en gerenommeerde ondernemers, CEO's.

    

    12.   Confidentialiteit
   De jury’s, de coaches en de vormgevers van Start Academy for Young Entrepreneurs© zullen allen worden gehouden aan het beroepsgeheim. Houd er evenwel rekening mee dat de andere deelnemers en de toeschouwers bij de finale ook kennis zullen nemen van jullie idee. Indien gewenst, bescherm je idee/project voor je komt presenteren. 

    

   13.   Begeleiding van de niet weerhouden deelnemers
   Elk project dat na afloop van elke voorronde van Start Academy for Young Entrepreneurs© niet werd weerhouden zal kunnen genieten van de ondersteunende diensten – bij akkoord van deze - van een plaatselijke organisatie voor hulp bij het creëren van een onderneming.

    

    

   © 2011 - 2017 VIA FUTURA